Ex Veteris Nova ry mukaan EAKR-hanke –hakuun, kevät 2008

Bostonin Beacon Hill Village – palvelumallin löytäminen johti EAKR-hankehakemukseen (EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto) yhdessä Kuluttajatutkimuskeskuksen, Culminatum Ltd:n, Espoon kaupungin, Itätuulenkujan taloyhtiöiden ja IADE:n kanssa.

Projektihankkeen nimenä oli "Bostonista Itään" Itätuulenkujan palvelumalli , jonka projektikuvauksessa mainittiin mm. " .. palvelumalli hyödyntää tilaaja-tuottaja –ajattelua, yhdistää ennakkoluulottomasti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintoja sekä verkottaa palvelujen tarjoajia palvelujen toteuttamiseksi yhteisesti määriteltyjen laatu- ja volyymitavoitteiden pohjalta asiakaslähtöisellä, kustannustehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Uudenlaisen palvelujen tarjontamallin kokeilualueena toimii Espoon Tapiola ja Itätuulenkujan taloyhtiöt. Projektin pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda sellainen palvelujen tarjontamalli, jota voidaan laajemmin monistaa taloyhtiötasolla Etelä-Suomen maakunnissa. "

Mainiosta ideasta huolimatta ei hankkeelle myönnetty EAKR-rahoitusta.