Skip Repetitive Navigational Links
"Soitin voi olla vanha, mutta ei koskaan musiikki"

Ex Veteris Nova - iloa ikääntymiseen 

Ex Veteris Nova ry - Vanhasta uutta, on perustettu vuonna 2005.

TOIMINTAPERIAATTEEMME on yhteisöllisyyden vaaliminen ja luonnollisten verkostojen luominen ikäihmisten arkeen, lämminhenkisessä ja myötäelävässä ilmapiirissä.

TAVOITTEENA on antaa virikkeitä ja rohkaisua ikäihmisille niin fyysisen kunnon kohentamiseen kuin luovuuden ja ilon löytämiseenkin sekä itseluottamuksen lisääntyminen ja motivoituminen itsehoitoon sekä oman kunnon ylläpitoon.

YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA on järjestää ja kehittää ikäihmisille asumisen uusia, yhteisöllisiä vaihtoehtoja sekä tuottaa ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa virkistystoimintaa. Toiminnan tarkoitus on huolehtia kokonaisvaltaisesti sekä kehosta että sielusta.