Tähänastinen toimintamme

Ex Veteris Nova ry toimi talonhoitajana Villa Myllyssä, Myllypurontie 26:ssa, 7.11.2011 - 31.03.2014.
Villa Myllyn talonhoitajuus oli toimiva ja kiitosta saanut käytännön toimintamalli, joka tuki luontevaa yhteisöllisyyden syntymistä asukkaiden kesken. EVN:n toimintamalli pohjautui siihen, että asukkaat tiesivät talonhoitajien olevan paikalla heitä varten.

Lue lisää: Ex Veteris Nova ry talonhoitajana Villa Myllyssä.

Ikäihmisten hyvinvoinnin osuus TeeParannus -hankkeessa 2009-2010. Ex Veteris Nova ry:n, NCC Rakennus Oy:n ja RealCase Oy:n kilpailutyö Asumis- ja palvelumoduulin käyttö putkiremontin aikaisessa asumisessa palkittiin TEKESin, Sitran, ympäristöministeriön ja rakennusalan toimijoiden järjestämässä TeeParannus! -korjausrakentamisen innovaatiokilpailussa vuonna 2009. TeeParannus -hankkeen jatkotutkimuksessa vuosina 2009 - 2010 EVN vastasi asukkaiden ja varsinkin ikäihmisten palvelukonseptin kehittämisestä korjaushankeen osana. Yhteisöllisen asumisen malli oli yksi osa tutkimusta.

Lue lisää: Ex Veteris Nova ry, NCC Rakennus Oy ja RealCase Oy palkittiin Tee Parannus! -innovaatiokilpailussa 8.10.2009

Boston-mallin asiantuntijuus
Ex Veteris Nova ry kävi keväällä 2008 paikanpäällä Bostonissa Beacon Hill Villagessa tutustumassa Boston-malliin. Heidän mallissaan asukkaat itse osallistuivat elinolojensa järjestämiseen ja loivat mallin, jossa apu löytyy yhden puhelinsoiton takaa. Heidän mottonsa on: "Tärkeintä ei ole vain terveyden säilyttäminen vaan se, että ihmisilä on mielekästä tekemistä."

Tutustu: Beacon Hill Villagen kotisivu.